Copyright


Copyright
Voor alle duidelijkheid wordt u op het volgende gewezen ten aanzien van de copyrights over het materiaal op www.jdekort.com:

 

Auteursrecht ©

Alle foto’s op deze site zijn eigendom van de maker (Jeroen de Kort) en worden volledig beschermd door de internationale wetten in verband met de auteursrechten. Kopiëren, verkopen en distributie van deze beelden of delen ervan is strikt verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging van de overtreders.

 

Copyright ©

All photographs shown on this website are proprietary of the author (Jeroen de Kort) and fully protected by international copyright laws.  Copying, selling, use and distribution of these images or parts of them is strickly forbidden and will be subject of judicial procedure against the violators.