Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wordt u op het volgende gewezen ten aanzien van de website www.jdekort.com:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van J. de Kort. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J. de Kort.

De op deze website getoonde informatie wordt door J. de Kort met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. J. de Kort behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel J. de Kort alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is J. de Kort niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.jdekort.com, welke geen eigendom zijn van J. de Kort, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van J. de Kort. Hoewel J. de Kort uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, staat hij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door J. de Kort worden onderhouden wordt afgewezen.

J. de Kort sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de algemene voorwaarden.